شرایط کامل دریافت وام فوری

لطفا قبل از تماس داشتن برای دریافت وام فوری مطمئن شوید که شرایط آن را دارید.

  • 1- داشتن سند ملکی آزاد
  • 2- داشتن سند خودرو آزاد
  • 3- داشتن طلا یا سیم کارت

این موارد برای گرفتن وام فوری الزامی می باشد.

وام های فوری فقط در تهران و کرج انجام میگردد.

وام فوری سند مسکونی یا ملکی

وام فوری با سند خودرو

ملک تهران، کرج، و حومه تهران باشد.پلاک خودرو تهران باشد.
سند به صورت تک برگ، بنچاق، دارای پایان کارمدل خودرو بالای 1390 باشد.
اگر دانگی باشد همه افراد باید حضور داشته باشند.ارزش خودرو برای وام بالای 100 میلیون.
در رهن هیچ بانکی یا سازمانی نباشد.خودرو ایرانی یا خارجی
با وکالت و یا وکالتی انجام نمیگردد.سند خودرو آزاد باشد.