اخبار وام

ارزش گذاری دارایی

ارزش گذاری دارایی یا شرکت به چه معناست
82 / 100

ارزش گذاری دارایی یا شرکت به چه معناست?

ابتدا به معرفی ارزش گذاری دارایی یا شرکت خواهیم پرداخت و خواهیم گفت برای تعیین ارزش واقعی یک شرکت مواردی همچون مدیریت شرکت، سهام سرمایه، دارایی های نامشهود شرکت، توجه به ساختار سرمایه ی شرکت و توجه به درآمد های آتی شرکت مهم هستند.

در ادامه به نحوه ی ارزش گذاری دارایی برای دریافت وام می پردازیم. با ما همراه باشید.

ارزش گذاری دارایی

ارزش گذاری دارایی یا شرکت فرآیندی است

ارزش گذاری دارایی یا شرکت فرآیندی است که ارزش جاری یک دارایی و یا یک شرکت را تعیین می‌کند. برای ارزش گذاری یا شرکت روش‌ های مختلفی استفاده می شود. این روش ها ممکن است عینی یا ذهنی باشد، برای ارزش گذاری دارایی دریافت وام فوری تا 80% درصد سند ملکی و 80% سند خودرو هلدینگ طنین سازه در نظر گرفته است.

تعریف ارزش گذاری دارایی یا شرکت

به فرایندی گفته می ‌شود که در طی آن ارزش فعلی و واقعی یک دارایی یا  شرکت تعیین می شود. گاهی برای این ارزش‌گذاری از روش ‌های آماری استفاده می ‌شود. جالب است بدانید مدیریت یک شرکت در ارزش‌گذاری آن شرکت نقش داشته و جزوه روش های ذهنی برای تعیین ارزش یک شرکت محسوب می شود. ارزش گذاری دارایی یا شرکت یکی از امور دشوار در زمینه مسائل مالی است.

شرکت ها ممکن است جزو شرکت هایی باشند که به درآمد رسیده اند و یا ممکن است جزو شرکت‌ هایی باشند که هنوز در قالب استارتاپ هستند و هنوز به درآمد نرسیده اند. ارزش‌ گذاری هر یک از این شرکت ها متفاوت است.

ارزش گذاری دارایی برای وام

ارزش گذاری دارایی شرکت های بالغ

ارزش گذاری دارایی شرکت های بالغ که درآمد مستمری دارند از طریق فرآیند محاسباتی ضریبی از درآمد شرکت قبل از بهره، مالیات و استهلاک صورت می گیرد که در زیر به بررسی روش هایی که برای محاسبه ارزش واقعی و فعلی شرکت های استارت آپ استفاده می شود می پردازیم:

  • بررسی روش رویکرد هزینه: در این روش طریقه ارزش گذاری دارایی یک شرکت به این صورت است که ارزش گذار محاسبه می کند برای ایجاد این شرکت استارت آپ چقدر هزینه لازم است. در این روش میزان درآمد  آتی شرکت لحاظ نمی‌ شود و این روش از این نظر  دارای عیب است. همچنین سایر درآمد های شرکت در نظر گرفته نمی شود.
  • روش چند برابر بازاردر این روش این نکته  لحاظ می ‌شود که یک سرمایه گذار چه هزینه ای را برای شرکت استارتاپی پرداخت می‌کند و ارزش گذار  چند برابر این مبلغ  را  به عنوان مبنای محاسبه ارزش شرکت قرار می دهد.

به طور کلی برای ارزش گذاری دارایی یا شرکت استارتاپی باید تحقیق زیادی در مورد درآمد های آتی ان شرکت صورت گیرد و مبنای محاسبه ی ارزش واقعی آن شرکت بر اساس درآمد های آن شرکت در آینده در نظر گرفته شود.

هلدینگ طنین سازه ارائه انواع وام با سند خودرو – وام با سند مسکونی و انواع وام فوری